Pravidla pro slavení Svátku sousedů

1.   Svátek sousedů je událost otevřená všem občanům. Umožňuje, aby se setkali se sousedy ve své čtvrti nebo aby takové setkání uspořádali.

2.   Pořadatelé i účastníci se zavazují, že svátku nezneužijí ke komerčním nebo politickým účelům.

3.   Pro občany jsou setkání v rámci Svátku sousedů zdarma. Každý by ale měl přispět něčím osobním k pohoštění, či společné zábavě.

4.   Pořadatelé by se měli snažit vytvořit přátelskou, sdílnou atmosféru, respektovat různost národností či kulturních zvyklostí účastníků.

5.   Svátek sousedů by měl občany povzbudit, aby se angažovali ve své čtvrti, vést je k odpovědnému občanství a dobrému sousedství.

 

Zpět na registraci