Helena Langšádlová, poslankyně
a dřívější starostka Černošic:

Svátek sousedů může být jednou z cest jak se v dnešním uspěchaném světě zastavit a blíže poznat ty, kteří žijí v našem okolí, tedy naše sousedy. Věřím, že tento svátek nebude jen svátkem jednoho úterního odpoledne, ale může pomoci ke sblížení sousedů i po zbývající dny roku.

 

Atanase Périfane,
zakladatel iniciativy Svátek sousedů:

Abychom mohli čelit rostoucí uzavřenosti naší společnosti chceme podpořit různé formy pomoci sousedům, kteří nás potřebují. Nemáme snad každý z nás v sobě skrytou potřebu žít ve městě, které je lidštější, bratrštější a solidárnější?”
Rozhovor s A. Périfane najdete zde.

 

Fabienne Kellerová, starostka Štrasburku ve Francii: “Každý, kdo se snaží prostým, přátelským způsobem najít cestu ke druhým, si zaslouží naši podporu.”

 

Bob Leedsome z iniciativy Urbact při Evropské Unii: “Je to způsob, jakým dát dohromady místní komunitu, dosáhnout ušlechtilého cíle a přitom si to všechno užít.”

 

Bertrand Delanoë, starosta Paříže: “Velký přínos akce vidím v tom, že se ve stejném městě Evropy ve stejný den děje totéž.”

 

Suzanna Haby, místostarostka Gothenburgu ve Švédsku: “Je to pro nás takový budíček.”

 

Fredy Thielemans, starosta Bruselu: “S pařížským starostou jsme si uvědomili, že často zapomínáme na přímý kontakt s lidmi.”

 

Wolfgang Tiefensee, starosta Lipska v Německu: “Líbí se mi myšlenka jednorázového setkání lidí, aby se lépe poznali.”

 

Eva Rita Siitonem, starostka Helsinek ve Finsku: “Město poskytuje podporu, ale je na jeho obyvatelích, aby svátek sami vytvářeli.”

 

Mike Whitby, starosta Birminghamu ve Velké Británii: “Tato akce řeší problémy, které musí řešit evropská města rok co rok.”

 

Walter Weltroni, starosta Říma: “Každý potřebujeme druhého člověka. A v naší společnosti, která potřebuje blízkost, jsou sousedé ti, kdo nám jsou blízcí.”

 

Richard Leese z městské rady v britském Manchesteru: “Myslím, že tenhle svátek dává lidi dohromady, smiřuje je, něco takového jsme u nás ve městě ještě nepodnikli.”