Svátek sousedů v roce 2009

Noví pořadatelé se tentokrát objevili v Praze. Na tamním sídlišti Slunečný vršek v Praze 10 - Hostivaři vyzkoušeli svátek poprvé a rozhodli se pokračovat… V Praze 8 uspořádali svátek mladí manželé v novém bytovém domě ve Wichterlově ulici. Vzniklo z toho příjemné posezení, při seznámení se sousedy totiž bylo zřejmé, že jejich malé děti si výborně rozumí a že jsou podobného věku.

Klecany je nejmenší město okresu Praha - východ. Mají kolem 2000 obyvatel. Pořadatelům jsme poděkovali a pochválili je, protože se jim svátek nádherně povedl. Shodou okolností jsme si telefonovali ve chvíli, kdy si navzájem posteskli, že je mrzí poznámky anonymního škarohlída na radničním webu. Stoly se prohýbaly pod dobrotami, které přinesly jednotlivé rodiny, děti křídami malovaly na chodník a dokonce se vyplňoval dotazník „sousedské pohotovosti.“ Jak to dopadlo, se můžete dočíst v článku na webových stránkách obce.

Mile nás potěšili i všichni věrní pořadatelé. Obec Záměl na Rychnovsku v Orlických horách, V Praze - Dolních Počernicích, tentokrát na městském úřadě účastníci Svátku sousedů diskutovali o trvale udržitelném rozvoji, prohlédli si fotografie obce od Karla Vosátka a výtvarné práce dětí z Mateřské školy Duha. Opět se tančilo a opékala selátka. Ne nadarmo patří tato městská část Prahy do národní sítě zdravých měst :) Tradičně se konala sousedská sešlost i v západočeské Dobré vodě na Toužimsku, kde občanské sdružení Český západ pomáhá místní romské komunitě a v Brně už podruhé Svátek sousedů uspořádalo občanské sdružení Náš Jundrov.

Nám neznámí vtipálkové umístili na web krátké video z animovaného filmu o dobrých sousedech, tak jsme se bavili také…


Svátek sousedů v roce 2008

Letos nás mezi pořadateli zaujala obec Radimovice na Liberecku. Místní rodiny se domluvily, že se budou v pořádání svátku střídat. Sešlo se 21 sousedů a počasí jim prý přálo. Manželé Tomšů setkání uspořádali na své zahradě. Další rok pořadatelskou štafetu přebírají manželé Dvořákovi. O svátku sousedů se psalo i ve zpravodaji radimovického sboru dobrovolných hasičů v číslech 2/2008 a 3/2008.

Velký ohlas měl Svátek sousedů také ve východočeském Trutnově. Setkání se konalo na rodinné zahradě pořadatelů a pozvání byli všichni obyvatelé malé čtvrti, celkem ze 16 domů. Sousedé přicházeli postupně, od nejstarších po mladé. Povídali si společně o tom, co je trápí, přivítali dvě miminka, která se v uplynulých dnech narodila.

K pravidelným pořadatelům Svátku sousedů patří obce Záměl na Rychnovsku a Všestudy na Mělnicku. Všestudští si tentokrát do hostince U Přemysla pozvali jazykovědce Milana Harvalíka, který jim vyložil původ třiceti jmen míst, která dobře znají. Z následujícího odkazu je patrné, že se tamní obyvatelé drží tradice oslavy Svátku sousedů s pozvanými hosty...

V pořádání Svátku sousedů pokračovaly i knihovny ve větších městech. Knihovna Doubravka v Plzni uspořádala akci podruhé. Krajská vědecká knihovna v Liberci to zkusila poprvé a zaměřila se na děti. Uspořádala pro ně výtvarnou dílnu a táborák, četly se Medvědí pohádky. Děti i dospělí si pak mohli zasoutěžit a poslechnout si besedu na téma „Na houpačce nejen s knihovnou aneb jak prosadit společnou věc.“ O Svátku sousedů v Liberci jsme se dočetli v časopise Káčátko i na webu knihovny.

V Brně se pořádání Svátku opět ujalo občanské sdružení Náš Jundrov. Motivovalo sousedy k tomu, aby si uspořádali vlastní sousedské akce, nejpočetnější setkání, nejatraktivnější zábavu, či nejzajímavější uspořádání akce ocenili dárky od místních sponzorů. Hlavní sousedská sešlost se potkala u řeky zvané Prachejle neboli Prašnice. Z donesených jídel zaujala kokosová bábovka, krabí tyčinky v listovém těstě nebo česnekové jednohubky. Dospělí povzbuzovali dračí lodě, které trénovaly na řece Svratce, děti hrály fotbal, malovaly křídami na silnici a prý nechtěly sbírat kartičky, ale to prý nikomu z místních dobrou náladu nezkazilo…

Velkou tradici má Svátek sousedů v Praze – Dolních Počernicích. Má podporu radnice, koná se v jejích prostorách a většinou nechybí výtvarná složka. Tentokrát si mohli návštěvníci prohlédnout fotomozaiky Ivany Černé, paličkované krajky a výšivky Lenky Heřmanové a Evy Vavrouškové. K tanci a poslechu hrála Varta muzik Františka Komínka a ti, kdo nechtěli tančit, ochutnávali aspoň opékané selátko...


Svátek sousedů v roce 2007

V některých obcích se z pořádání Svátku sousedů stala každoroční tradice. Občanské sdružení Český západ, které se stará o romskou komunitu v osadě Dobrá voda nedaleko západočeské Toužimi. Díky němu řada tamních obyvatel našla práci, dětem Český západ nabízí kroužky, či doučování, při osobní návštěvě jsme se mohli přesvědčit o přátelské a motivující atmosféře, která v této sociálně vyloučené lokalitě panuje… Potěšilo nás, že si místní mohli připomenout minulost obce i svých rodin.

Tradičně uspořádali sousedské posezení Svátek sousedů dobrovolníci v Záměli na Rychnovsku. Paní starostka bývá tradičně dobrou duší tamních sousedských setkání...

V roce 2007 si Svátek sousedů oblíbily i knihovníci v několika větších městech. Obvodní knihovna Doubravka v Plzni dokonce uspořádala soutěž s názvem Lidé kolem nás. Poprosila své čtenáře o příběhy ze sousedství, které by chtěli vyprávět. Ptali se jich, zda mají kamaráda z téže ulice, jestli si rádi si povídají se sousedkou nebo rádi chodí na návštěvu k sousedovi do dílny…Příběhů prý přišlo hodně, věříme, že do budoucna do nich budeme moci nahlédnout i my.. Svůj svátek sousedů uspořádala i Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Velkou pozornost Svátku sousedů věnovali obyvatelé městské části Praha- Petrovice. Připomínal atmosféru, o níž slýcháme z Francie nebo z jiných evropských měst. Ulice uzavřená dopravě, nápoje pro všechny, podpora obce, velká sousedská účast... O Svátku sousedů psali v Petrovickém zpravodaji.

Letos také poprvé Svátek sousedů zorganizovalo občanské sdružení Náš Jundrov v Brně v Optátově ulici. Členové sdružení se snaží pečovat o kvalitu života ve svém okolí. Těší nás, že se rozhodli do své práce zahrnout i péči o dobré sousedské vztahy. Více si můžete přečíst zde.


Svátek sousedů v roce 2006 - první Svátek sousedů v ČR

30. května 2006 se v řadě měst a obcí ČR poprvé slavil Svátek sousedů. V Praze se k němu připojily některé městské části. Pořádala ho ale hlavně řada občanských sdružení i jednotlivci z hlavního města i z několika dalších regionů Čech a Moravy a krajský úřad v Ústí nad Labem. Akci osobním dopisem podpořili také hejtmani Hradeckého a Jihomoravského kraje.

Městská část Praha 11 o Svátku sousedů připravila pódium, na němž se i přes silný déšť téměř celý den střídaly pěvecké, recitační a taneční soubory mateřských a základních škol, rozdávaly se balónky a podávalo občerstvení pro sousedy radnice i další příchozí. V Praze-Radotíně připravili rodiče s dětmi předškolního a školního věku, sdružení do klubu Petrklíč, folklórní představení, vyráběli glazované keramické dárky pro sousedy. Rovněž Praha 4 slavila kulturními vystoupeními dětí a setkáním s jejich rodiči v jedné z místních základních škol.
Fotky z Prahy 11

Na Praze 2 se kvůli špatnému počasí Svátek sousedů konal až 6. června. V Sázavské ulici se z iniciativy majitele jednoho z místních obchodů sešli sousedé ze dvou vedlejších vchodů jednoho domu, což čítalo až 23 bytů. Šlo o první společnou akci od roku 1926, kdy byl dům postaven. Pořadatelé chtějí, aby letošní Svátek sousedů založil pokračující tradici občasného setkávání. V Praze 10 se sešli mladí lidé, studenti a pracující obyvatelé nově postaveného domu, kteří se do té doby vůbec neznali.

V Ústí nad Labem se uskutečnil Svátek sousedů ve foyer budovy Krajského úřadu. Díky hejtmanově iniciativě se tam mohli blíže poznat představitelé ústecké univerzity a dalších škol regionu, knihoven, divadel, galerií, či podniků. Součástí akce byla výstava fotografií a dokumentů přibližujících náplň práce těch, kdo se Svátku sousedů zúčastní. Přijeli hosté z Ústí nad Labem, ale také z dalších měst ústeckého kraje: Litoměřic, Mostu, Děčína a Teplic.

V Liberci spojili organizátoři, rodiny z místní rezidenční čtvrti, Svátek sousedů s Dnem dětí. Akci vyhradili celou ulici. Sousedé, kteří se do té doby většinou neznali, měli možnost změřit síly při soutěžích pro děti i dospělé. Následovalo večerní posezení u táboráku, spojené s ochutnávkou jídel, která mnozí donesli a které se protáhlo až do půlnoci.

Ve Všestudech na Mělnicku se o Svátku sousedů promítaly historické fotografie obce, přičemž pamětníci pomáhali v odhalování totožnosti osob na snímcích.

V Černošicích proběhla sousedská "sešlost" v domě Heleny Langšádlové, černošické místostarostky a předsedkyně českého občanského sdružení Svátek sousedů. Kromě atmosféry sdílnosti si mnozí pochvalovali víno a speciality od sousedů i skutečnost, že si i ve všední den tolik spoluobyvatel našlo na oslavu Svátku čas a cestu.

Ve středočeské Líšnici se slavilo 27. května. Sousedé tam soutěžili v kulinářském umění. Každý výtvor ozdobili vlaječkou se jménem rodiny, od níž pochoutka pochází, a svůj recept měli šanci zveřejnit v místních novinách. Proběhlo také sousedské klání ve stolním tenise a děti se dívaly na pohádkové kino. Místní občanské sdružení Žába na prameni pozvalo k oslavě obyvatele Líšnice samotné, ale také blízkého Varadova, Vandrlic, či vzdálenějších obcí Klínce, Řitky, Černolic, či Mníšku. Sousedé měli možnost se představit. Sešlo se téměř 50 účastníků.
Fotky z Líšnice

V Náchodě-Bělovsi uspořádal místní osadní výbor Svátek sousedů 26. května. Přišlo několik desítek obyvatel předměstí a zaujalo je hlavně kouzelnické představení. Kouzelník zapojil děti i jejich rodiče a část představení, při níž si hrál s balónky rozmanitých tvarů, musel pro velký úspěch opakovat. Následovalo promítání dobových fotografií a vyprávění místního kronikáře o tom, jak se v Bělovsi bavili sousedé v minulosti.
Fotky z Náchoda

V Praze – Petrovicích Svátek sousedů přilákal kolem sedmdesáti místních obyvatel. Radnice uzavřela jednu ulici pro dopravu a nakoupila párky pro všechny, podnikatelé zaplatili sud piva, o další občerstvení i program se postarali sami obyvatelé městské části.
Fotky z Prahy-Petrovic

K oslavě Svátku sousedů se přihlásili také obec Kravaře na Hlučínsku nebo studenti Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Ve Velkém Březně poblíž Ústí nad Labem pořádala Svátek sousedů místní ZŠ Praktická, spojila ho s prezentací školy.