Zvací plakát na oslavu - tento plakát můžete vyvěsit domě nebo ulici, kde chcete slavit Svátek sousedů, a pozvat tak ostatní účastníky (formát A4, PDF, 120 kB)

Informační brožurka Svátku sousedů - oficiální propagační materiál Svátku sousedů s informacemi o tomto svátku a návodem, jak jej slavit (formát A5, PDF, 120 kB)

Rozhovor se zakladatelem Svátku sousedů Atanase Périfanem (PDF, 30 kB)