1. Mluvte o svátku se sousedy. Zapojte do organizačního týmu co nejvíce lidí, inspirujte se jejich nápady.

 

  1. Vyvěste plakátky ve společných prostorách. Informujte i sousedy, které osobně neznáte.

 

  1. Zauvažujte o tom, kdo například ze zdravotních důvodů nebude moci přijít a jak ho potěšit.

 

  1. Připravte stoly, promyslete výzdobu a hudbu. Vyberte místo, kde oslava nebude rušit okolí.

 

  1. Vyzvěte účastníky, ať přinesou něco k jídlu nebo pití.  Pokud vedle vás bydlí lidé, kteří pocházejí z jiného kraje či země, navrhněte, ať přinesou ukázku svého typického jídla.

 

  1. Děti bývají vděčnými účastníky oslav. Připravte pro ně pár her nebo soutěží. Nezapomeňte na vhodné jídlo, pití, či sladkosti.

 

  1. Navažte kontakt s účastníky oslavy. Představte se jako první a vyzvěte ostatní, ať se do programu večera zapojí. Pokud je někdo hudebně nadaný, ať přinese nástroj.

 

  1. Zkoumejte historii Vašeho domu nebo ulice. Přineste fotografie vaší čtvrti z dob dávno či nedávno minulých a povzbuďte sousedy ať udělají totéž. Zjistěte, kdo má narozeniny, svátek, výročí svatby. Připijte si s ostatními na jejich zdraví.

 

  1. Zjistěte, kdo má narozeniny, svátek, výročí svatby. Připijte si s ostatními na jejich zdraví.

  2. Svátek sousedů má být prvním krokem ke zpříjemnění  každodenního života. Využijte navázaných kontaktů i v budoucnu k pomoci sousedům, zejména seniorům nebo rodinám s dětmi.

 

Zpět